ติดต่อเต็นท์

ดาวเงิน รวมรถ

แยกเรือนแพ ข้างบิ๊กซี

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

081-5343557, 089-4367744